Logo Unii Europejskiej
Komunikaty

Postępowanie konwokacyjne - ogłoszenie TKP w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

17 / 07 / 2020

Zarząd Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. z siedzibą w Tarnowie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 16 lipca 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 137 (6027), s. 13, pozycja 34804 ukazało się ogłoszenie Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

„Zarząd Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA z siedzibą w Tarnowie informuje, że uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 45.645.600,00 zł do kwoty 45.611.400,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 15 dotyczącej umorzenia 342 akcji własnych Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w Tarninie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.”

Wniosek o publikację ogłoszenia został złożony przez Spółkę w celu wykonania obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

W związku z uchwaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2020 roku uchwałą nr 16 obniżenia kapitału zakładowego, Spółka zgodnie z art. 456 k.s.h. zobowiązana jest w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, o którym mowa wyżej do zaspokojenia zgłoszonych przez wierzycieli wymagalnych roszczeń lub zabezpieczenia ich jeśli zostanie uprawdopodobnione, że obniżenie kapitału zagraża zaspokojeniu roszczeń oraz że wierzyciele nie otrzymali zabezpieczenia (art. 456 §2 k.s.h.)

Rejestracja obniżenia kapitału Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu, o którym mowa wyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.

Komunikaty

TKP S.A. działa w pełni przejrzyście komunikując się zarówno z obecnymi już przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami, jak i środowiskiem samorządowym. Komunikowane są wszystkie działania związane z ofertami, przetargami, szkoleniami, środkami finansowania, nowelizacjami prawnymi oraz istotnymi zmianami strukturalnymi.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja