Logo Unii Europejskiej
Kamienie milowe

Kamienie milowe

Historia TKP S.A. to historia rozwoju przedsiębiorczości w Tarnowie w XXI wieku. Podpisanie w 1998 roku listu intencyjnego o powołaniu TKP S.A. dało impuls do scalenia terenów inwestycyjnych, ich uzbrojenia, skomunikowania oraz do stworzenia profesjonalnej oferty dla przedsiębiorców. Od tego czasu TKP S.A. pozyskuje inwestorów, wspiera ich, kreuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w biznesie.

30.11

2018

Zakończenie realizacji projektu

„Promocja potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”

28.02

2017

100% wynajęty Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości został w pełni wynajęty.

01.11

2016

Rozpoczęcie realizacji projektu

„Promocja potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”

15.12

2015

Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości (IP) zlokalizowany jest w Strefie Aktywności Gospodarczej na terenie byłych Zakładów Mechanicznych. To pierwszy obiekt w Tarnowie, w którym po preferencyjnych cenach dostępne są powierzchnie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą lub działających nie dłużej niż dwa lata. Remont budynku i powstanie IP jest elementem projektu SAG III realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa. Koszt realizacji Inkubatora Przedsiębiorczości to 21 mln złotych. 9 mln zł. wyniosło dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

04.12

2015

Zakończenie realizacji i odbiór zadania pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III”

18.12

2014

Zakończenie realizacji i odbiór zadania pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II”

Zakończenie realizacji i odbiór zadania pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II” realizowanego w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

27.12

2012

Zakończenie realizacji i odbiór zadania pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I”

15.04

2008

Zmiana nazwy Spółki na Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

08.04

2004

Podpisanie porozumienia wstępnego

Podpisanie porozumienia wstępnego pomiędzy Zakładami Azotowymi Tarnów - Mościce S.A., Prezydentem Miasta Tarnowa, Tarnowską Grupową Oczyszczalnią Ścieków oraz Spółką Tarnowski Klaster Przemysłowy w sprawie utworzenia Tarnowskiego Regionalnego Parku Przemysłowego

15.06

2001

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie utworzenia w mieście oddziału Specjalnej Strefy Ekonomicznej

28.05

1999

Założenie Spółki Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” S.A.

02.06

1998

List intencyjny utworzenia Klastera

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja