Logo Unii Europejskiej
Polska Strefa Inwestycji

PSI – Polska Strefa Inwestycji

Specjalne Strefy Ekonomiczne przestały istnieć. W ich miejsce powstała Polska Strefa Inwestycji!

Dzięki PSI pomoc państwa polskiego dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych inwestujących w naszym kraju jest jeszcze intensywniejsza. Ustawa o wspieraniu inwestycji, m.in. powołująca PSI, staje się mocnym impulsem do rozwoju tak firm, jak i małopolskich gmin.

TKP S.A. służy przedsiębiorcom pełną informacją i wsparciem w tym obszarze.

Decyzja o wsparciu

Przedsiębiorcom zainteresowanym inwestowaniem w Tarnowie i uzyskaniem pomocy, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, decyzje o wsparciu wydaje KPT – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Wniosek

Aby uzyskać decyzję o wsparciu z PSI, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku do KPT.

Ulgi

Ulgę podatkową, w postaci zwolnienia od podatku dochodowego (CIT lub PIT), mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący nowe projekty inwestycyjne, takie jak:

- utworzenie nowego przedsiębiorstwa
- zwiększenie zdolności produkcyjnej
- wprowadzenie nowych produktów
- wdrożenie innowacji

1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące otrzymania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pomoc regionalna w Małopolsce jest wyższa, a kryteria niższe. Sprawdź jak otrzymać ulgę w postaci zwolnienia podatkowego!

Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji, dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe, czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95% obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych.

Wysokość ulgi
Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:
 
 • dla dużych przedsiębiorców – 40%
 • dla średnich przedsiębiorców – 50%
 • dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%

Zostały także obniżone kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI. Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących. Przypomnijmy, że w Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów.

Tereny inwestycyjne

Inwestycja objęta pomocą PSI może być realizowana na wszystkich terenach, zarówno prywatnych, jak i publicznych. PSI obejmuje cały obszar Polski.

Okres ulgi

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest identyczny dla wszystkich firm i wynosi:

 • 12 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu
 • 15 lat, na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej

Zasady otrzymania ulgi podatkowej : https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/ 

Projekty objęte pomocą publiczną

Pomoc publiczną mogą uzyskać:

 • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
 • niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi centrów telefonicznych.

Projekty wykluczone z pomocy publicznej

Pomocy publicznej nie mogą uzyskać m.in.:
firmy prowadzące handel hurtowy i detaliczny; działające w zakresie obiektów i robót budowlanych; prowadzenie ośrodków gier

Kryteria uzyskania pomocy publicznej

Projekt inwestycyjny, by uzyskać pomoc publiczną musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Kryteria ilościowe:

 • minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm, na terenie miasta Tarnowa: 10 mln zł.
 • minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm, na terenie miasta Tarnowa: 2 mln zł.
 • minimalne nakłady inwestycyjne małych firm, na terenie miasta Tarnowa: 500 tys. zł.
 • minimalne nakłady inwestycyjne mikro przedsiębiorstw, na terenie miasta Tarnowa: 200 tys. zł.

Kryteria jakościowe:

Zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez projekty wspierające branże z sektora:

 • Żywności wysokiej jakości, środków transportu profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym planowana jest inwestycja
 • Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP - Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP
 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
 • Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy Zrównoważony rozwój społeczny poprzez projekty wspierające:
 • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja w mieście Tarnowie lub gminach graniczących z Tarnowem, a także powiecie dąbrowskim (oraz miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane, Jędrzejów i gminach graniczących z tymi miastami)
 • Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikami

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja