Logo Unii Europejskiej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na Wytworzenie produktów przekazu promocyjno-wizerunkowego dla marki gospodarczej Subregionu Tarnowskiego- folder promocyjny

13 / 10 / 2017

Informujemy, że została wybrana firma:

Drukarnia Laser-Graf

Wojciech Włostowski

Ul. Kostrogaj 1

09-400 Płock

 

W toku postępowania w/w firma złożyła najkorzystniejszą ofertę z zachowaniem takich samych parametrów oferowanej usługi.

 

Uwaga!

19.10 opublikowano WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

„Wytworzenie produktów przekazu promocyjno-wizerunkowego dla marki gospodarczej Subregionu Tarnowskiego – produkcja materiałów drukowanych: folder promocyjny”.

Kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
22462000-6 Materiały reklamowe 

Zamówienie obejmuje druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego folderu promocyjnego dla marki gospodarczej Subregionu Tarnowskiego.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty w opisanej kopercie (nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis Oferta na „Wytworzenie produktów przekazu promocyjno-wizerunkowego dla marki gospodarczej Subregionu Tarnowskiego – produkcja materiałów drukowanych: folder promocyjny” na adres Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017. do godz. 10:30. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.

Pliki do pobrania:

Przetargi

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. działając w oparciu o właściwe przepisy, ogłasza przetargi na realizowane przez siebie przedsięwzięcia, oferowane tereny i usługi. Przetargi i zapytania ofertowe mają na celu z jednej strony pozyskanie jak najlepszych oferentów, z drugiej zachowanie pełnej przejrzystości prowadzonych przez TKP S.A. działań.

POZOSTAŁE PRZETARGI

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja