Logo Unii Europejskiej
Przetargi

Przetarg nieograniczony „Dostawa energii elektrycznej dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. w Tarnowie w 2019 roku”

31 / 10 / 2018

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, ogłoszonego przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. w Tarnowie na zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. w Tarnowie w 2019 roku”

Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 507.961,29 zł netto, 624.792,39 zł brutto, termin wykonania umowy od 1 stycznia 2019 roku, do dnia 31 grudnia 2019 roku.


Zestawienie złożonych ofert:

1. Elektra S.A. z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 10A, 01-230 Warszawa,
Cena netto 800.055,55 zł, cena oferty brutto 984.068,33 zł, wykonanie zamówienia od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019,

2. Innogy Polska S.A. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa,
Cena netto 799.858,00 zł, cena oferty brutto 983.825,34 zł, wykonanie zamówienia od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019,

3. Orange Energia sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
Cena netto 785.371,00 zł, cena oferty brutto 966.006,33 zł, wykonanie zamówienia od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019.Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, albowiem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty. 

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie, stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:

Przetargi

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. działając w oparciu o właściwe przepisy, ogłasza przetargi na realizowane przez siebie przedsięwzięcia, oferowane tereny i usługi. Przetargi i zapytania ofertowe mają na celu z jednej strony pozyskanie jak najlepszych oferentów, z drugiej zachowanie pełnej przejrzystości prowadzonych przez TKP S.A. działań.

POZOSTAŁE PRZETARGI

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja