Logo Unii Europejskiej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na "Wsparcie informacyjne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej"

19 / 10 / 2017

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. informuje, że w postępowaniu została wybrana firma:

  

Eurokonsultant

Radosław Jaźwiec

Ul. Kościuszki 37A

33-100 Tarnów

Uwaga!

W dniu 23.10.2017 nastąpiła zmiana w treści formularza ofertowego - zał. nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 19.10.2017.

Załączniki:

- pismo dot. zmiany

- formularz ofertowy poprawiony .pdf

- formularz ofertowy poprawiony .doc

Zachęcamy do składania ofert na poprawionym Formularzu Oferty.

Zapytanie ofertowe na "Wsparcie informacyjne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej"

Nazwa zamówienia:

Wsparcie informacyjne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej.

 

Kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

Ofertę należy złożyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty w opisanej kopercie (nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis Oferta na „Przeprowadzenie wsparcia informacyjnego dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej”, na adres Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2017r. do godz. 10:00. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.

Pliki do pobrania:

Przetargi

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. działając w oparciu o właściwe przepisy, ogłasza przetargi na realizowane przez siebie przedsięwzięcia, oferowane tereny i usługi. Przetargi i zapytania ofertowe mają na celu z jednej strony pozyskanie jak najlepszych oferentów, z drugiej zachowanie pełnej przejrzystości prowadzonych przez TKP S.A. działań.

POZOSTAŁE PRZETARGI

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja