Logo Unii Europejskiej
Strefa Aktywności Gospodarczej - Etap I

Strefa Aktywności Gospodarczej - Etap I

 

Etapy projektu

Strona projektu http://sag.itarnow.pl.

 


Projekt pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I” zakładał kompleksowe dozbrojenie terenu inwestycyjnego o pow. ok. 21 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa techniczno-produkcyjno–usługowa wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu poprzez: budowę drogi publicznej oraz towarzyszącą jej infrastrukturą wewnątrz strefy, od istniejących już dróg wewnętrznych powiązanych z ul. Kochanowskiego aż do ronda w miejscu połączenia z ul. Mościckiego i Czystą, budowę odcinka sieci wodociągowej do zaopatrywania Strefy w wodę, budowę kolektora wód opadowych dla całości SAG wraz z infrastruktura podczyszczania wód i przepompowywania ich na wypadek powodzi, budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja