Logo Unii Europejskiej
Strefa Aktywności Gospodarczej - Etap II

Strefa Aktywności Gospodarczej - Etap II

 

Etapy projektu

Strona projektu http://sag.itarnow.pl.

 

Projekt pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II” zakłada kompleksowe dozbrojenie terenu inwestycyjnego, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa techniczno-produkcyjno–usługowa wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu (możliwością modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji) pod aktywizację gospodarczą poprzez wykonanie robót budowlanych oraz robót drogowych w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” w Tarnowie.

De facto, przedmiotowy projekt - etap II - jest kontynuacją projektu pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap I” realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa wraz
z Tarnowskim Klasterem Przemysłowym S.A. w Tarnowie, zaplanowanego na lata 2009-2013.

Rozbudowa SAG „Mechaniczne” w rozumieniu niniejszego projektu obejmuje kompleksowe dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej poprzez: budowę drogi publicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach przemysłowych w zachodniej części miasta. Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana jest w pobliżu większego ciągu komunikacyjnego (DK nr 4 oraz budowanej autostrady A4) - położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 977 (ul. Kwiatkowskiego, Czysta, Wyszyńskiego). Dostęp do drogi krajowej nr 73 ulicami Czystą, Wyszyńskiego i Spokojną wynosi około 6 km.

Dzięki połączeniu infrastruktury powstałej w ramach niniejszego projektu, z terenami uzbrojonymi podczas realizacji etapu I, teren Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” zostanie połączony z następującymi ulicami: Kwiatkowskiego, Mościckiego i Czystą. Ulice te przylegają bezpośrednio do Strefy od strony północnej.

Wszystkie zamierzone prace przyczynią się do scalenia i rozszerzenia Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” oraz wpłyną na znaczącą poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i dostępu do terenu tej strefy.

Zasadniczym elementem realizowanych prac w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II” była budowa drogi publicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.

De facto, przedmiotowy projekt - etap II - był kontynuacją projektu pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap I” realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa wraz z Tarnowskim Klasterem Przemysłowym S.A. w Tarnowie, zaplanowanego na lata 2009-2013.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja